<< πίσω

Στα 80 και πλέον χρόνια από το 1930, η Hitachi Automotive Systems αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε παγκόσμια κλίμακα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της στην αγορά εξοπλισμού αυτοκινήτου.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στην αγορά εξοπλισμού αυτοκινήτου, οι οποίες απαιτούν καινοτομίες σε ότι έχει σχέση με το περιβάλλον, την ασφάλεια και την άνεση αλλά και τη δυνατότητα ανταπόκρισης στο ποικίλο εύρος των αγορών με την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης. Παράλληλα δε με όλα αυτά, οι προμηθευτές πρέπει να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος και να παρέχουν λεπτομερή και κατανοητή υποστήριξη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας, που διαμορφώθηκε μέσα από την μακρόχρονη ιστορία μας στο τομέα του εξοπλισμού αυτοκινήτου, σε συνδυασμό με τις δυνατότητές μας στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών ώστε να ενδυναμώσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στο χώρο του Περιβάλλοντος της Ασφάλειας και της Πληροφορίας. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιηθήκαμε επαγγελματικά ενδυναμώθηκαν το 2004 με την ενσωμάτωση από την εταιρία μας της TOKICO, Ltd. και της Hitachi Unisia Automotive, Ltd, και μετέπειτα το 2006 της Clarion Co., Ltd. που έγινε θυγατρική μας εταιρία. Στη συνέχεια, το 2009 εδραιωθήκαμε ως ανεξάρτητη εταιρία, μετά από το διαχωρισμό της Automotive Systems από την Hitachi, Ltd., ώστε να ενδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα και να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων από την διοίκηση της εταιρίας. Αυτή η κίνηση, αύξησε τον ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησής μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα ...