<< πίσω

H Menber’s Ltd. ιδρύθηκε το 1965 και ξεκίνησε την παραγωγή εξαρτημάτων για την μίζα του κινητήρα, διανομείς και εναλλάκτες.

Σήμερα, 40 χρόνια μετά παράγει και διανέμει παγκοσμίως, ανταλλακτικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα για όλους τους τύπους οχημάτων, διατηρώντας τον ρόλο του παγκόσμιου ηγέτη, ιδιαίτερα στην παραγωγή των ηλεκτρικών συνδέσμων, πηνίων και διακοπτών μπαταρίας. Η Menber’s καταλαμβάνει μια έκταση 40.000 τετραγωνικών μέτρων, 10.000 εκ των οποίων καλύπτονται από εγκαταστάσεις στις οποίες απασχολείται εργατικό δυναμικό περίπου 200 ατόμων.
Το πάθος για τη δουλειά και η προσανατολισμένη νοοτροπία προς την καινοτομία επέτρεψαν στην εταιρεία να αναπτυχθεί, να πατεντάρει νέα συστήματα παραγωγής και να πετύχει ένα σημαντικό στόχο: να είναι ένα σημείο αναφοράς για τους κορυφαίους κατασκευαστές οχημάτων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Η τεχνογνωσία και η επαγγελματική επάρκεια τονώσει την ανάγκη για συνεχή αυτό-πρόκληση.
Αυτά τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από μια όλο και μεγαλύτερη τεχνική εξειδίκευση, άμεση συνέπεια της βούλησης της εταιρείας να παραμείνει στην πρώτη γραμμή στον τομέα της: εξειδικεύεται στην υλοποίηση της σύνδεσης για το ABS και τα συστήματα πέδησης EBS για βιομηχανικά οχήματα, στα συστήματα καλωδίωσης με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας των οχημάτων και σε προηγμένους ηλεκτρονικούς διακόπτες παροχής ρεύματος για συγκεκριμένη χρήση ADR, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τους όλο και πιο απαιτητικούς κανονισμούς ασφαλούς μεταφοράς.επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα ...