Λειτουργούμε σε ένα δυναμικό πλαίσιο εφαρμόζοντας τοπικές στρατηγικές με στόχο τη συνεχή και δημιουργική ανάπτυξη των συνεργατών μας.

Η εταιρεία Brilis ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977 και δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων, καλύπτoντας τόσο την Ελληνική όσο και την Κυπριακή αγορά. Η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος 10 μεγάλων κατασκευαστικών οίκων και έχει ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών που αποτελείται από τις πλέον κυρίαρχες εταιρείες εισαγωγής / διανομής ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία Brilis έχει αναλάβει μια σειρά καινοτόμων πρωτοβουλιών με στόχο την επέκταση του πεδίου δραστηριοποίησής της. Τώρα, παρέχει ένα νέο φάσμα υπηρεσιών σε νέους, ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς.

Η αποστολή μας είναι να συνεργαζόμαστε με σημαντικές και αξιόπιστες εταιρείες σε παγκόσμια κλίμακα και να συμβάλλουμε στη δυναμική ανάπτυξη των πελατών μας, βασιζόμενοι πάντα στις επιχειρηματικές μας αξίες.