<< πίσω
Πάθος, αφοσίωση και καινοτομία για την επίτευξη του άριστου!

Η μοναδική εταιρία που παράγει μπαταρίες αυτοκινήτου/μοτοσυκλετών και μπαταρίες για οικιακή/επαγγελματική χρήση στην ίδια μονάδα παραγωγής, μέσα σε λιγότερο από είκοσι χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης, της οποίας τα προϊόντα πωλούνται σε όλο τον κόσμο.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι οι καρποί της συνεχούς προσπάθειας κάθε μεμονωμένου τμήματος και γραφείου για την βελτίωση των προϊόντων και την ποιότητα της εξυπηρέτησης, αναζητώντας την βέλτιστη κάθε φορά λύση, αλλά και της εμπιστοσύνης την οποία οι πελάτες και οι συνεργάτες μας έδειξαν στην εταιρεία, ώστε τελικά να επιτευχθούν συγκεκριμένοι τεχνολογικοί στόχοι και υψηλοί κύκλοι εργασιών. Οι προκλήσεις που θέτουμε στον εαυτό μας για το μέλλον είναι να συνδυάσουμε την παραγωγή μας σε αντιστοιχία με το περιβάλλον, η υψηλή ποιότητα κατασκευής σε μία αναβαθμισμένη αλυσίδα παραγωγής, η επέκταση σε ξένες αγορές ενισχύοντας την ιταλική ταυτότητα, γιατί μόνο μέσα από την τεχνολογική έρευνα, την φροντίδα για τα προϊόντα και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού η Midac μπορεί να επιτύχει την υλοποίηση νέων στόχων.
Η Midac έχει πραγματοποιήσει επιστημονικά εργαστηριακά πειράματα τόσο σε πρώτες ύλες όσο και στο τελικό προϊόν (μηχανικά, λειτουργικά και ηλεκτρολογικά πειράματα) ώστε να διασφαλιστεί και να εγγυηθεί η μέγιστη αξιοπιστία της παραγωγής. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι οι προδιαγραφές των πειραμάτων για την ποιότητα, την αντοχή και την ασφάλεια στον Τομέα του Αυτοκινήτου, όπως το Roll Over Test, συμμορφώνονται απόλυτα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που ισχύουν για τις εταιρείες αυτοκινήτων παγκοσμίως. Η εταιρεία εμπιστεύεται απόλυτα την έρευνα, η οποία στρέφεται στην συσσώρευση και αξιοποίηση ενέργειας για την κατασκευή πρωτοπόρων μπαταριών που προορίζονται για ποικίλες και αναπτυσσόμενες τομείς (τηλεπικοινωνίες, ανανεώσιμες ενεργειακές μπαταρίες, συστήματα επείγουσας κατάστασης και άλλες ιδιαίτερες χρήσεις). Μέσα από όλα αυτά η εταιρεία καταφέρνει να ανταγωνιζεται και να πετυχαίνει επιδόσεις εφάμιλλες των μεγαλύτερων διεθνών κατασκευαστών.

επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα ...