<< πίσω
Η Trifa ιδρύθηκε το 1929.
Στόχος της εταιρείας είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών τόσο στην βιομηχανία αυτοκινήτου όσο και στο λιανικό εμπόριο, με κορυφαίας ποιότητας προϊόντα ακολουθώντας πάντα τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η Trifa λειτουργεί ακολουθώντας όλους τους κανόνες διαχείρισης ποιότητας που βασίζονται στην Πιστοποίηση DIN EN ISO 9001:2000. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας. Όλες οι διαδικασίες που προηγούνται της προμήθειας των λαμπτήρων πυράκτωσης σχεδιάζονται και προγραμματίζονται πολύ προσεκτικά.
Οι «φωτομετρικές δοκιμές και οι εργαστηριακές μετρήσεις» αναπτύχθηκαν και λειτουργούν ως «η καρδιά» της εταιρείας. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα να μετρηθούν και να ελεγχθούν όλες οι παράμετροι των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων σχετικών προδιαγραφών. Οι λαμπτήρες υπόκεινται σε έλεγχο που φέρει το σήμα ελέγχου Ε1 για τη Γερμανία.
Μέσω της αξιοπιστίας, της ευελιξίας και της ποιότητας οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εδραιώσουν περαιτέρω τη θέση τους και στις 5 ηπείρους. Η βέλτιστη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις - πολλές φορές - ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών έχουν καταστήσει την Trifa ως ένα βέλτιστο συνεργάτη στον τομέα των λαμπτήρων αυτοκινήτων.
επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα ...