Λειτουργούμε σε ένα δυναμικό πλαίσιο εφαρμόζοντας τοπικές στρατηγικές με στόχο τη συνεχή και δημιουργική ανάπτυξη των συνεργατών μας

Η αποστολή μας είναι να συνεργαζόμαστε με σημαντικές και αξιόπιστες εταιρείες σε παγκόσμια κλίμακα και να συμβάλλουμε στη δυναμική ανάπτυξη των πελατών μας, βασιζόμενοι πάντα στις επιχειρηματικές μας αξίες.

BRILIS Co

The partner you trust

Τα Νέα μας

HITACHI Newsletter June 2024 Categories Newsletter Link Categories Sensor, crankshaft pulse Camshaft position sensor Pressure switch, air conditioning Sensor fuel pressure Sensor, exhaust gas temperatureSensor, exhaust pressure Newsletter Link HITACHI Newsletter – June 2024

HITACHI Newsletter May 2024 Categories Newsletter Link Categories Air Flow Meter Pressure sensor, brake booster Fuel feed unitIgnition coil Newsletter Link HITACHI Newsletter – May 2024

HITACHI Newsletter April 2024 Categories Newsletter Link Categories Alternator regulatorThrottle Body Newsletter Link HITACHI Newsletter – April 2024

FIAMM - New JERICHO 928057Z

HITACHI Newsletter February 2024 Categories Newsletter Link Categories Cable repair set, glow plug control unit Camshaft position sensor Wheel position sensor Control Unit, electric fan Regulator, passenger compartment fan EGR-Valve Cooler, exchaust gas recirculationStarter Newsletter Link HITACHI Newsletter – February…

HITACHI Newsletter December 2023 Categories Newsletter Link Categories High pressure pump Fuel feed unit Sender unit, fuel tank Starter Sensor, intake manifold pressure Throttle body Newsletter Link HITACHI Newsletter – December 2023

HITACHI Newsletter November 2023 Categories Newsletter Link Categories Sensor, fuel pressure Fuel feed unitSender unit, fuel tankAir flow meterIdle speed control valve Newsletter Link HITACHI Newsletter – November 2023

HITACHI Newsletter October 2023 Categories Newsletter Link Categories Sensor, fuel pressureRelay, main current Shock absorbers Newsletter Link HITACHI Newsletter – October 2023

HITACHI Newsletter August 2023 Categories Newsletter Link Categories Throttle bodyFuel feed unit Ignition coil Newsletter Link HITACHI Newsletter – August 2023

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Παπαφλέσσα 70, 111 46 Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 210 2930988

Fax : +30 210 2930989

e-mail: info@brilis.gr