Λειτουργούμε σε ένα δυναμικό πλαίσιο εφαρμόζοντας τοπικές στρατηγικές με στόχο τη συνεχή και δημιουργική ανάπτυξη των συνεργατών μας

Η αποστολή μας είναι να συνεργαζόμαστε με σημαντικές και αξιόπιστες εταιρείες σε παγκόσμια κλίμακα και να συμβάλλουμε στη δυναμική ανάπτυξη των πελατών μας, βασιζόμενοι πάντα στις επιχειρηματικές μας αξίες.

BRILIS Co

The partner you trust

Τα Νέα μας

HITACHI Newsletter December 2023 Categories Newsletter Link Categories High pressure pump Fuel feed unit Sender unit, fuel tank Starter Sensor, intake manifold pressure Throttle body Newsletter Link HITACHI Newsletter – December 2023

HITACHI Newsletter November 2023 Categories Newsletter Link Categories Sensor, fuel pressure Fuel feed unitSender unit, fuel tankAir flow meterIdle speed control valve Newsletter Link HITACHI Newsletter – November 2023

HITACHI Newsletter October 2023 Categories Newsletter Link Categories Sensor, fuel pressureRelay, main current Shock absorbers Newsletter Link HITACHI Newsletter – October 2023

HITACHI Newsletter August 2023 Categories Newsletter Link Categories Throttle bodyFuel feed unit Ignition coil Newsletter Link HITACHI Newsletter – August 2023

HITACHI Newsletter July 2023 Categories Newsletter Link Categories Sensor, exhaust gas temperature Ignition coil Starter Newsletter Link HITACHI Newsletter – July 2023    

FIAMM Acoustic Devices – NEW Catalogue 2023

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Παπαφλέσσα 70, 111 46 Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 210 2930988

Fax : +30 210 2930989

e-mail: info@brilis.gr